De vereisten waaraan een vereniging of stichting moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie: Voor tegemoetkoming in de oprichtingskosten moet de vereniging of stichting .......

In tijden van bezuinigingen wordt gesproken over het verder korten of helemaal afschaffen van subsidies.

 
 

Geld voor verenigingen of stichtingen wordt steeds meer op projectbasis beschikbaar gesteld, De structurele subsidie heeft zijn langste tijd gehad. Subsidies voor stichtingen of voorverenigingen wordt tegenwoordig meestal toegekend per project. Wij geven u een paar mogelijkheden als voorbeeld voor subsidie voor verenigingen of stichtingen. Zo zijn er verschillende subsidies en fondsen voor projecten met een maatschappelijk of cultureel doel.

Een bekende subsidieverlener is Het Oranje Fonds, dit fonds geeft financiële steun aan projecten die werken aan sociale betrokkenheid in de samenleving.
Een ander bekend voorbeeld is Het Prins Bernhard Cultuurfonds.Dit fonds ondersteunt projecten met betrekking tot o.a. kunst, monumentenzorg, natuurbehoud.

Gemeentelijke subsidies en Provinciale subsidies
Er zijn ook vaak gemeentelijke subsidies. Op de website van uw gemeente kunt u terecht voor projectsubsidies. Ook sportverenigingen kunnen bij de gemeente aankloppen. Tegenwoordig heeft elke provincie een eigen subsidieloket.

 

Nieuws uit Dongen

"Pijnpunten" begroting bekend, subsidies verenigingen onder zware druk

Dongen, 18 oktober 2010 - Het College waarschuwde enkele weken geleden al dat de begroting, die aan de gemeenteraad voorgelegd gaat worden, een aantal pijnpunten zou bevatten. Vanochtend werd in een gesprek met de pers duidelijk waar deze punten komen te liggen. Opvallend is dat de verenigingen die subsidie van de gemeente ontvangen de grootste slachtoffers lijken te worden van de bezuinigingen. Afhankelijk van de status van de vereniging ligt een korting op de subsidie tot wel 50% in het verschiet. Het is de bedoeling dat het nieuwe subsidiebeleid vanaf 1 juli gaat gelden; dit betekent dat de "pijn" in het eerste jaar (2011) dus nog "maar" voor de helft voelbaar is.

 

Subsidie nieuwe verenigingen KNSB

Iedere schaakvereniging die toetreedt tot de Koninklijke Nederlandse Schaakbond kan via de regionale bond een startsubsidie bij de KNSB aanvragen.

1. Doel
De startsubsidie is enerzijds bedoeld als tegemoetkoming in de kosten bij oprichting van een nieuwe schaakvereniging en anderzijds als aanmoedigingspremie voor reeds bestaande schaakverenigingen die zich alsnog aanmelden via een regionale bond bij de KNSB.

2. Nieuwe schaakverenigingen en nieuwe leden
De startsubsidie is niet bedoeld voor schaakverenigingen die ontstaan na afscheidingen en/of fusies van reeds aangesloten verenigingen.
De nieuw aangesloten schaakvereniging ontvangt een startsubsidie op basis van alle nieuwe leden en derhalve niet voor personen die reeds lid zijn van de KNSB via een andere schaakvereniging, dan wel individueel lid zijn, of dit de afgelopen 2 jaar zijn geweest.

 

Hoe vind ik financiering, fondsen of subsidie voor mijn vereniging of project?

Wanneer u financiering nodig heeft voor uw vereniging of project, kunt u op zoek gaan naar sponsoring. U kunt bijvoorbeeld een (inzamel)actie houden of op zoek gaan naar fondsen of subsidies.

Sponsoring
Als u gebruik maakt van sponsoring betekent dit dat een organisatie geld geeft aan uw vereniging, project of evenement. Vaak levert u een tegenprestatie in ruil voor dit geld, zoals naamsvermelding.

Inzamelactie
U kunt zelf iets organiseren (zoals een sponsorloop, loterij of rommelmarkt) om daarmee geld in te zamelen voor uw vereniging of project. Kijk van tevoren wel welke regels voor u gelden. U kunt bijvoorbeeld niet zomaar een loterij organiseren en voor het houden van een huis-aan-huiscollecte heeft u toestemming nodig van de gemeente.

Fondsen die subsidies bieden
Er zijn verschillende fondsen die eenmalig of structureel subsidie bieden aan organisaties. Sommige fondsen zijn heel groot en hebben jaarlijks veel subsidiegeld te vergeven, andere fondsen zijn juist klein en gespecialiseerd in een bepaald soort subsidie. Ook zijn er speciale sportfondsen of cultuurfondsen die organisaties ondersteunen.

Subsidie lokale, regionale of landelijke overheid
De overheid heeft ook subsidiegeld voor ondernemers die een bepaald doel willen bereiken. Het kan dan gaan om de lokale of regionale overheid of de Rijksoverheid. Deze subsidies kunt u vinden via de website Antwoord voor Bedrijven en via de website Overheid.nl (zoekwoord subsidie).
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt subsidies beschikbaar voor projecten en instellingen op het gebied van de gezondheidszorg.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekt subsidies voor organisaties, bedrijven en personen die zich bezighouden met Europa of ontwikkelingssamenwerking.
Voor subsidies die de gemeente verstrekt, neemt u contact op met uw gemeente of raadpleegt u de website van de gemeente.

Europafonds voor Europese projecten
Als u een project heeft waarbij u het publiek voorlicht over de Europese Unie, kunt u subsidie aanvragen bij het Europafonds. Meer informatie vind u via ‘Waar vind ik subsidie voor projecten over Europa?’

Hulp bij fondsenwerving
Het kan zijn dat een lid van uw vereniging verstand heeft van fondsenwerving. Ook kunt u gebruikmaken van een ondersteunende organisatie. Op Vrijwilligerswerk.nl vindt u de adresgegevens van dit soort organisaties voor ondersteuning en advies in uw provincie. Ten slotte kunt u ook op zoek gaan naar een (betaalde) adviseur.
Bron: rijksoverheid.nl

 


Fondsen en subsidies
Verschillende verenigingen hebben de afgelopen jaren bij Rotterdam Sportsupport aangeklopt voor hulp op het gebied van fondsen en subsidies. Om inzicht te geven in de mogelijkheden volgt hieronder een overzicht van fondsen en subsidies waar Rotterdamse sportverenigingen voor in aanmerking komen.

Per fonds/subsidie is weergegeven wat de doelstelling hiervan is en hoe de aanvraagprocedure in zijn werk gaat. De fondsen en subsidies zijn ingedeeld in de volgende categorieën: accommodaties, achterstandsgroepen, algemeen, buurt/deelgemeente, gehandicaptensport, jeugd, ledenwerving en opleidingen.

Om het zoeken naar een fonds/subsidie te vergemakkelijken, is het noodzakelijk dat uw vereniging allereerst bepaalt voor welke activiteiten of welk project uw vereniging financiële ondersteuning nodig heeft. Ga daarna pas gericht op zoek naar een fonds of subsidie. Bovendien raden wij u aan om – alvorens u een aanvraag doet – onze tips door te lezen.
Bron: rotterdamsportsupport.nl

 

Subsidie voor zzp'ers

Subsidies voor het MKB

Subsidie muurisolatie

Subsidie spouwmuurisolatie

Alle regels en regelingen voor subsidie

 


PvdA tegen korten subsidie op verenigingen
De PvdA in Sliedrecht is de bezuinigsplannen van het college zat en plaatst in de gemeente borden, waar de socialisten hun ongenoegen op kenbaar maken.

In tijden van bezuinigingen wordt gesproken over het verder korten of helemaal afschaffen van subsidies.

“Sporten wordt duurder door korten subsidies”
De leden van de sportverenigingen lijken de dupe te worden van het bezuinigingsbeleid van bijna alle gemeenten. Dat is de uitkomst van een artikel dat op 13 februari verscheen in de Metro.
Gemeenten moeten snijden in hun sportbudgetten waardoor sportclubs worden gedwongen om hun contributie te verhogen. Volgens onderzoek van het Mulier Instituut gaat 90 procent van de gemeenten er nu al vanuit dat hun eigen bezuinigingsbeleid uiteindelijk op de sporters afgewenteld wordt.